Thời đại công nghệ số càng phát triển đòi hỏi nâng cấp và phát triển về mọi mặt. Trong giao dịch điện tử, các văn bản tài liệu đã dần được chuyển sang và lưu trữ dưới dạng số. Chính vì vậy, các chữ ký đi kèm lên nó cũng cần phải có sự tương hợp.

Và đó cũng chính là lý do mà Công ty phần mềm TITKUL cho ra đời sản phẩm Chữ ký điện tử.

Chữ ký điện tử là gì? – Electronic Signature là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video, …) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Vậy tại sao thời đại này ta nên sử dụng Chữ ký điện tử vì nó là nền tảng trung gian cho phép dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng trong doanh nghiệp, với đối tác. Ngoài ra, còn thay đổi phương thức ký kết truyền thống, xây dựng doanh nghiệp lên chuyển đổi số trong thời công nghệ.

ƯU ĐIỂM CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

– Ký hợp đồng từ xa: nền tảng trung gian cho phép dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với đối tác, doanh nghiệp với cá nhân.

– Ký kết không giấy tờ: thay đổi phương thức ký kết truyền thống, xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ, doanh nghiệp chuyển đổi số.

– Tối ưu lên tới 70% chi phí & thời gian.

Không chi phí in ấn, lưu trữ bằng giấy tờ như truyền thống.

Tối ưu hóa được vấn đề in ấn văn bản nghiệp vụ.

Tiện lợi quản lý, lưu trữ và tìm kiếm.

Không cần đầu tư phần cứng, phần mềm.

Cơ sở pháp lý được công nhập.

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, đối tác.

CHỨC NĂNG CỦA CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Số hoá quy trình ký hợp đồng

1. Người quản lý hợp đồng

Upload file hợp đồng

Xác định luồng và thứ tự người xem xét/ký

Xác định vị trí ký

Gửi hợp đồng

Hệ thống tạo luồng ký tự động

2. Người xem xét, duyệt nội dung

Nhận email thông báo tự động

Duyệt trước nội dung hợp đồng

3. Người ký cuối

Nhận email thông báo tự động

Thực hiện ký số (chữ ký số, ký hình vẽ…) mà không cần tài khoản vào hệ thống

4. Người dùng nhận được email thông báo

Hệ thống gửi thông báo hoàn tất ký hợp đồng đến các bên

Hợp đồng được lưu trữ và mã hóa.