[rev_slider alias=”about”]

Công Ty Cổ Phần TITKUL

TITKUL là một start up trẻ đang phát triển các phần mềm Quản Lý trường học và doanh nghiệp. Giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc chuyển đổi số, bắt kịp xu hướng thế giới, sẵn sàng để đón đầu và hòa nhập với xu hướng của thị trường. TITKUL áp dụng công nghệ số để quản lý các vấn đề nghiệp vụ trong doanh nghiệp, bán sản phẩm, dịch vụ trên mạng lưới thị trường toàn cầu; tăng khả năng tương tác với khách hàng; nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cuối cùng là tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường và quản lý khối lượng lớn công việc quản lý của các cấp lãnh đạo hoạt động hiệu quả và đơn giản hơn nhờ quy trình số.
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Artificial Intelligence
  • Language Processing
  • Computer Vision
  • Robotic Intelligence
  • Healthcare Facility
  • Neural Processing