Thời đại công nghệ số càng phát triển đòi hỏi nâng cấp và phát triển về mọi mặt. Trong giao dịch điện tử, các văn bản tài liệu đã dần được chuyển sang và lưu trữ dưới dạng số. Chính vì vậy, các chữ ký đi kèm lên nó...