Hiện nay, nhiều nhà trường đã tin tưởng, lựa chọn hệ thống giáo dục thông minh để phục vụ cho công tác quản lý tất cả các mặt liên quan đến học sinh, qua đó, tạo nền tảng kết nối giữa nhà trường và phụ huynh, giúp quản lý...
Thời đại công nghệ số càng phát triển đòi hỏi nâng cấp và phát triển về mọi mặt. Trong giao dịch điện tử, các văn bản tài liệu đã dần được chuyển sang và lưu trữ dưới dạng số. Chính vì vậy, các chữ ký đi kèm lên nó...